Top Definition
(adj. homogamous)

1. Gay marriage.

2. When all the florets of a plant are the same sex.
1. "Homogamy is a big issue in American politics".

"Adam and Steve are devoted to each other; they're completely homogamous".

2. "That's a handsome homogamous bloom, Mr Florist".
viết bởi Eddie the Dog 27 Tháng ba, 2009
marriage between two gays; civil union.
Is homogamy legal in your country?
viết bởi uttam maharjan 19 Tháng ba, 2012
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×