Top Definition
Obtrusive, photo-snapping packs of roving humans on a safari or wildlife tour who disrupt the "natural wonders" they seek to experience.
Every spring, the town gets flooded with homosaparazzi who come to see the whales mating offshore.
viết bởi Derry McDonell 10 Tháng hai, 2007
Obtrusive, photo-snapping packs of roving humans on a safari or wildlife tour who disrupt the "natural wonders" they seek to experience.
Every spring, the town gets flooded with homosaparazzi who come to see the whales mating offshore.
viết bởi Derry McDonell 06 Tháng hai, 2007
Obtrusive, photo-snapping packs of roving humans on a safari or wildlife tour who disrupt the "natural wonders" they seek to experience.
Every spring, the town gets flooded with homosaparazzi who come to see the whales mating offshore.
viết bởi Derry McDonell 03 Tháng hai, 2007
Obtrusive, photo-snapping packs of roving humans on a safari or wildlife tour who disrupt the "natural wonders" they seek to experience.
Every spring, the town gets flooded with homosaparazzi who come to see the whales mating offshore.
viết bởi Derry McDonell 31 Tháng một, 2007
Obtrusive, photo-snapping packs of roving humans on a safari, whale, bird or wildlife watching tour who are disruptive of the "natural wonders" they seek to experience.
Every spring, the town gets flooded with homosaparazzi coming to see the whales mating offshore.
viết bởi Derry McDonell 28 Tháng một, 2007
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×