tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
White Boy party house.Bachelor pad used for partyin and fuckin.
That lucky motherfucker has himself a honky chateau!
viết bởi Mike Boschini 03 Tháng sáu, 2005