tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
A Vaginal Crevice of a less than reputable women.
I didn't like the smell of her hoochi chute.
viết bởi Right Said Ed 04 Tháng tám, 2011