tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
a person from the hood who is stylish and sexy
jesseca is a hood swank
viết bởi Prisca 03 Tháng ba, 2005