tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
When your were not born in the hood but have a hood mentality
Putting water in your cornflakes ... Hood tendencies
viết bởi Handsome_beauti 19 Tháng chín, 2013