tìm từ bất kỳ, như là darude - sandstorm:
 
1.
urban slang for a basketball team
Ex: we finna hit up Memphis wit da hoopsquad

viết bởi quiggler 21 Tháng tư, 2008

Words related to hoopsquad

basketball finna hooper hoopin hoops nba ncaa team