Top Definition
leave me alone
Hop off my balls, bitch!
viết bởi ajoe 15 Tháng mười một, 2003
When someone is talking about one person to much over and over
you tell them hop off
person A: "Dis Dude Bob is nice in football, basketball, soccer, baseball he is....."

person B: "Damn Nigga Hop Off His Dick"
viết bởi KoolKid34 02 Tháng tư, 2008
Usually said as "Hop off my dick" or "Hop off my nuts".

Meaning: Leave me alone or Don't judge me.
Jenny: Ewww, that shirt looks disgusting!
Sam: Man, whatever... Hop off!
viết bởi tholomew.plague 26 Tháng năm, 2010
Let loose. Leave alone, or give up.
Stephanie : No but really, I think Olando will change.
Amanda : No he won't damn Steph, Hop off.
viết bởi Poptart294 25 Tháng năm, 2009
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×