Hyper caffeinated after drinking one too many cups of coffee in the morning
Dude at work: Yo, wtf is up with Allen? He is wired for sound this morning!

Other dude at work: He drank that whole pot of coffee, now he's hopped up on the bean.
#caffed #wired for sound #hyper #over-caffeinated #hopped up on joe #hyper-caffed #jittery
viết bởi jlmgemini 11 Tháng chín, 2013
Top Definition
The emotional boost to a man's mood after he gets access to a female's bean, or clitoris. Usually lasting 1 to 3 hours.
Hey, why's Bill so happy today?
His girlfriend just got back in town, so he's probably hopped up on the bean.
#sex #horny #fuck #bean #clit #clitoris #snatch #babymaker
viết bởi magurkin52 14 Tháng chín, 2013
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×