tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
Having sex early in the morning.
Girl, if you date him beware, he's a horizontal rooster.
viết bởi Mich1 04 Tháng một, 2014