tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Uncontrollable flowing of the ass region.
i just got hoventoocha and my balls r floating
viết bởi Sven 27 Tháng sáu, 2003