tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
an adventure involving a ho or ho-like behavior
I had a hoventure last night at the club
viết bởi Pisstrated 03 Tháng ba, 2014