tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
"No" as in WHAT THE HELL WERE YOU THINKING?! OH MY GOD
How about NO! Ya crazy Dutch Bastard
viết bởi Gri-Unit 28 Tháng tư, 2005