tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
how big is your penis?
Hey dude how big is your macbook? Mine is like a 17 inch.
viết bởi dankfooty 13 Tháng một, 2011