tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
how are you?
Mark: heeey amanda! howarya!

Amanda: i'm gooddd
viết bởi mark967833 31 Tháng năm, 2010