tìm từ bất kỳ, như là fuck boy:
 
1.
abreviation for high school musical 2
hsm2 was so much better than the first one!
viết bởi emilyyyyyxo 25 Tháng tám, 2007