tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
One of many often used online chat mispellings of regular words, such as teh, or pwn.
Cool htat.
viết bởi Jay C 10 Tháng chín, 2003