tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
Had to be there bro.
Jim: one time I ate ten Poptarts in one sitting!
Kathy: Cool story bro.
Jim:htbtb
viết bởi Jimbokath 06 Tháng hai, 2013