tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
How the fuck should i know?

-A more emphatic way of saying idk
-Whats the name of the song?
-htfsik?
viết bởi MrLore 26 Tháng mười hai, 2006