tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
hit the house phone
my cellphone is broke so hthp
viết bởi ademara 16 Tháng năm, 2010