tìm từ bất kỳ, như là ethered:
 
1.
killing of one's husband; a wife who kills her husband.
She was accused of hubbicide and sent to jail.
viết bởi uttam maharjan 19 Tháng mười, 2010