tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
take a bitches legs put them behind her neck and beat guts
viết bởi anna blaylock 05 Tháng tư, 2003