tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
Alternative for "whoever"
huever did this, needs to die!
viết bởi muffingg 24 Tháng một, 2011