tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
having a smoke
i'm just going to go huff a fogger

or
I'm just going to go stand by that hill and huff a casual fogger
viết bởi deemcbee16 17 Tháng tư, 2011