tìm từ bất kỳ, như là jamflex:
 
1.
a fashionable gay boy who loves to be flamboyant
You are such a flamboyant hughens.
viết bởi GayPrince 17 Tháng mười, 2011