tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
Hugo duval is gay
Man its a hugo duval!
viết bởi hugo duval 16 Tháng sáu, 2004