Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
.....to be free of humbert. he is a man whore. stay away from n e thing related to the word humbert that stutters. aka....matt
im finally humbertfree....YAY!!!
viết bởi Bo Lippert 19 Tháng mười, 2006
12 11

Words related to humbertfree:

crapface free hum loser stutter