tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
when your ass gets numb and hurts at the same time (pronounced hummin)
man, this seat got my booty humbing
viết bởi kstine 22 Tháng hai, 2009