Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là yeet:
 
1.
A humble bimbo, used to describe a bimbo who thinks she is humble.
a bimbo says: "But that doesn`t bother you if you`re so humble like me."
and you say: "You?re humble bimbo! You`re a HUMBO!"
and then you laugh: "Ha ha ha ha ha ha"
viết bởi Marti Unt 19 Tháng mười, 2005
3 14