tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
Same as hungry. Also see thirstage.
Man, I be so hungered. I could eat thirty of those nasty little White Castle burgers.
viết bởi wheaty 29 Tháng năm, 2005