tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
term of endearment, much like honey, but cool and edgy
when you're trying to be a nice guy a call your lady hunna
viết bởi calzaaar 01 Tháng sáu, 2011