tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
a faggot that doesn't want your stanky pussy. he is the swan queen.
mom: I'm the fucking swan queen!
me: no, that's hunter hunybee!
viết bởi Hunybeee 29 Tháng tư, 2011