tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
a guy who doesn't know how to string manipulate
Dude did you see Hurshal over there?
Dude what a noob!
viết bởi hurshal 21 Tháng mười, 2013