Top Definition
A sexy 'go getting' women whose on her grind daily.
Aint no money like hustle money, aint no chick like a hustle bunny
#hustle #hustler #sexy #go getta #woman
viết bởi Mz Hustle bunny 30 Tháng ba, 2007
When a multitude of people need go to a set location in a hurry
The football game starts in 20 minutes so we need to hustle bunnies if we wanna get there in time.
#hustle #bunnies #hurry #running #speed #aniamls #sex
viết bởi roflchopta 23 Tháng mười, 2011
a bitch that hangs wit hustlers
I heard that bitch a hustle bunny, she makes those niggas go crazy
#hustle #ho #slut #hustler #black
viết bởi brotha jim 19 Tháng ba, 2007
a bad bitch who runs the game. female dealer.
ever since i got caught, cassidi is my little hustlebunny. shes takin over one city at a time
#queen pin #dealer #female dealer #drug runner #pusher
viết bởi cassidi 22 Tháng tám, 2007
(ho)(bitch) a bling bling loving, glamorous female.
hustlebunny is mentioned in r n b songs. she lives off rich, ice loving guys who like to have a glamorous ho on their arm.
#ho #bitch #bling bling #honey #trick #slut #woman #girl
viết bởi hello2ukitty 01 Tháng năm, 2007
A rabbit that moves rapidly
damn that hustle bunny was fast
#rabbit #hustle #bunny #hustle rabbit #bumpkin
viết bởi hoesupersoaker 19 Tháng mười, 2007
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×