Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là rule of three:
 
1.
A hotdog!
"I'd like a hutdog please!"
viết bởi Samuel Jackson! 13 Tháng năm, 2009
3 0

Words related to hutdog:

hotdog pork spanish fly swine flue
 
2.
a mans penis when it touches sumthing like an ice cube an goes into itself an makes a hut hence a hut dog
self explainatory hut dog penis ice cube shrinkage of the penis
viết bởi chosenone 03 Tháng mười một, 2007
7 9