tìm từ bất kỳ, như là wcw:
 
1.
Anal penetration with a power hose.
Jerry was hydrosodomized by Christian.
viết bởi Heywood Jablome 21 Tháng mười, 2003
 
2.
Anal penetration with a power hose.
Cory used a power hose to hydrosodomize himself.
viết bởi Jeremy Parkinson 20 Tháng mười, 2003
 
3.
anal penetration using a power hose
cory loves hydrosodomy
viết bởi Silverchair 21 Tháng mười, 2003