tìm từ bất kỳ, như là donkey punch:
 
1.
A Fuckin Cock Sucker
xXxVitoxXx: what r u doin cody?
Hyper Cody: Not much, just suckin a dick
viết bởi Vito 15 Tháng tư, 2005