Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là sapiosexual:

i am never speaking to you again chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?