tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
It basically means, " I love to fuck her"
Girl:He striked me last night. It was SOOOO good!

Boy:I LOVE to strike her
viết bởi Qwertyz 21 Tháng mười hai, 2013