Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là sapiosexual:

i'm smarter than you chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?