Top Definition
I Need To Blow My Load On Someone's Tits. (From the movie Forgetting Sarah Marshall)
Rory: Hows the Sex Life?
Donnie: I Need To B My L On Someone's T's.
Rory: Me Too...
viết bởi Donald Schwartz 07 Tháng năm, 2008
I need to Blow my Load on some Titties

an expression used in Forgetting Sarah Marshall.

Some variations:
gotta B my L on them TTs
i'm dying to B my L on someone's Ts
yo i gotta B my L on at least one T tonight.
Brian: You don't need to put your P in a V right now.

Peter Bretter: No, I need to B my L on someone's Ts.
viết bởi Peter Bretter 02 Tháng năm, 2010
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×