Top Definition
I Need To Blow My Load On Someone's Tits. (From the movie Forgetting Sarah Marshall)
Rory: Hows the Sex Life?
Donnie: I Need To B My L On Someone's T's.
Rory: Me Too...
#cum #load #vagina #tits #boobs #fun bags #jizz #blow #masterbate #jack off
viết bởi Donald Schwartz 07 Tháng năm, 2008
10 Words related to i need to B my L on someone's T's
I need to Blow my Load on some Titties

an expression used in Forgetting Sarah Marshall.

Some variations:
gotta B my L on them TTs
i'm dying to B my L on someone's Ts
yo i gotta B my L on at least one T tonight.
Brian: You don't need to put your P in a V right now.

Peter Bretter: No, I need to B my L on someone's Ts.
#blow my load #blow #load #tits #tities #titties #tittys #titty's #t's #b my l #b my load
viết bởi Peter Bretter 02 Tháng năm, 2010
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×