tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
Person not to fuck with or he will MURDER you irl
Don't mess with iLithuanian or he FUCK you up!
viết bởi Rytis 21 Tháng mười một, 2010