tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
"SATAN!" upside-down.
A: iNVLVS
B: wtf?
A: u n00b haha lol
viết bởi j4n0 23 Tháng tám, 2006

Words related to iNVLVS

church evil lol rydzyk satan