tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
adj: being ian like (socially akward) being gullible
He was being very ian-esq fag
viết bởi countwolfram 18 Tháng tám, 2011