tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
To be rushed at something, inspired by the footballer Ian Rush.
Sorry I'm a bit of a mess, I was ianed to get ready
viết bởi Mikeyboy123 12 Tháng năm, 2011