tìm từ bất kỳ, như là rito:
 
1.
when someone has shrinkage, then gets a boner.
Damn its cold i hav shrinkage. (hot girl takes off her shirt) Ice boner
viết bởi i kill ppl 12 Tháng năm, 2004