tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
ice so cold it is the fuckin coldest
"I got this ice thirty two below minus the wind chill"
viết bởi white foolio 06 Tháng năm, 2004