tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
8.
Something to, yah know, "break" the "ice" ;)
Ex: "So I was bangin' this chick, right..."

Uhhhh, good ice breaker dude.
viết bởi Jakaloap 17 Tháng sáu, 2008