Top Definition
ok,yes,alright,yea.slang version of ok
my momma said you can come over my house today ,iight
viết bởi breshell 15 Tháng tư, 2004
slang - used in place of "Alright" most commonly used in the New York area
*Secondary Spelling - Ite
Dude, you wanna come over later?
Iight, sounds good to me
viết bởi Cheesemonsta 25 Tháng chín, 2007
iight- alright;cool;sure
1) iight then thnxz
2) iight with me
3) person 1: itz all good
person 2: haha iight then
viết bởi anonymousasian 04 Tháng tư, 2004
referring to something as being cool or ok
"did you see her ass?"
"yea, it was iight"
viết bởi FinestPowder 30 Tháng ba, 2009
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×