tìm từ bất kỳ, như là ethered:
 
1.
A fugly guy on the spanish soccer team, who just won the world cup.

Person 1: OMG!! IKER IS SEXY
Person 2: Ew, no. He's so fug.
viết bởi pleasedontkillme 29 Tháng sáu, 2008